ZorbingAt Battlebridge, just 5 minute drive from Carrick, you can practice not only Paintball, but also Zorbing.

Zorbing, or zorb globe riding (sphereing, orbing) is a relatively new activity. The zorb is a double-sectioned transparent plastic ball, standing about 3 meters in height. There is a small entrance which you go into. The thrill of the zorbing ride begins as you are launched from a ramp and makes its descent the hillside, reaching speeds up to of 30-50 mph. This exciting attraction is totally worth visiting. Come and enjoy!

Liên Hệ

Địa chỉ

Aisleigh Guesthouse & Self Catering,
Leitrim Road & Dublin Road,
Carrick-on-Shannon,
Co. Leitrim
N41 TK64

Điện Thoại

+353 71 962 0313

Email

aisleigh@eircom.net

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 71 962 0313

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách